چینی ها برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست ولخرج ترین گردشگران بین المللی قرار گرفتند.

هزینه گردشگران چینی با رشد ۱۲ درصدی طی سال ۲۰۱۶ همراه بوده و چینی ها برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست پرخرج ترین گردشگران دنیا قرار گرفتند.علی رغم چالش های پیش رو، تعداد گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱.۲ میلیارد نفر رسید و به تناسب آن مجموع هزینه گردشگران نیز افزایش یافته است. مردم همچنان تمایل زیادی به سفر دارند و این امر برای بسیاری از کشورهای جان منفعت داشته است و شرایط رشد اقتصادی، اشتغال زایی و ایجاد فرصت هایی برای توسعه را فراهم کرده است.سال ۲۰۱۶ نیز سال بسیار خوبی برای گردشگری خارجی چینی بود و هزینه گردشگران چینی که به کشورهای مختلف سفر می کنند .رشد گردشگری خارجی در چین موجب بهره مندی و منفعت بسیاری از مقاصد گردشگری در آسیا و اقیانوسیه شده که از آن جمله می توان به ژاپن، کره جنوبی، تایلند و همچنین مقاصد دیرینه ای چون آمریکا و اروپا شده است.پس از چینی ها، گردشگران آمریکایی که دومین تامین کننده گردشگر در جهان هستند و  سپس گردشگران آلمانی ها ، بریتانیا ،فرانسه و  کانادا  پرهزینه ترین گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۶ قرار دارند.