بلومبرگ انگلیس نوشت بوئینگ به علت کند شدن فروش خود به دنبال اخراج صدها مهندس است. معاون واحد مهندسی هواپیماهای تجاری بوئینگ طی نامه‌ای به کارمندان خود اعلام کرد:
این شرکت که پایگاه اصلی آن در شیکاگو است و به گفته ترامپ، پیشانی تولید آمریکا است، در مواجهه با کاهش فروش بالای هواپیماهای مسافربری بیش از یک سال است که اخراج نیرو را در دستور کار قرار داده است به طوری که در طول سال گذشته ۹ درصد نیروی کار خودد در واشنگتن را حذف کرد و کارکنان خود را به ۷۰۶۴۰ نفر کاهش داد. تعداد کل کارکنان این شرکت هم از مارچ ۲۰۱۶ تاکنون ۷٫۶ درصد کاهشش یافته و به ۱۴۶۹۶۲ نفر رسیده است.شرکت ممکن است باز هم مهندسانی را تعدیل کند که البته این موضوع به وضعیت بازار بستگی دارد. این تعدیل نیرو برای هماهنگ شدن شرکت با چالش های موجود در فضای تجاری ضروری است.درآمد کل بوئینگ هم در سال ۲۰۱۶، ۱٫۶ درصد کاهش داشت و به ۹۴٫۶ میلیارد دلار رسید. به همین دلیل بوئینگ تولید هواپیمای مسافربری ۷۴۷ را به علت کاهش فروش آن کندترر کرده و برای دومین بار اعلام کرده که تعداد تولید هواپیمای دو راهرویی ۷۷۷ را هم کاهش خواهد داد. علت این مسئله می‌تواند کاهشش تقاضای هواپیمای نو (ناشی از پر نشدن ثبت سفارشات و وجود مدل‌های قدیمی مازاد) باشد