۳ کشور امارات، عربستان و مصر، پروازهای خود را به سمت قطر کاملا قطع کردند و شرکت هواپیمایی الامارات در دبی هم اعلام کرد که تمامی پروازهای رفت و برگشت خود را به دوحه پایتخت قطر، کاملا به حالت تعلیق خواهد درآورد.شرکت الاتحاد امارت هم از دیروز تمام پروازهای رفت و برگشت خود را به قطر به حالت تعلیق درآورده است و بعد از آن هم نوبت به هواپیمایی فلای دبی رسید تا تمام پروازهای خود را از دیروز سه شنبه کنسل کند.شرکت هواپیمایی مصر هم همه ی پروازهای خود به قطر را کاملا به حالت تعلیق درآورد و خط های هواپیمایی عربستان هم همه ی پروازهای رفت خود را به قطر معلق کردند .

مشخص نیست که پرواز دوباره ی رفت و برگشتی هواپیماهای این سه کشور به قطر و بالعکس، کی از سر گرفته می شود.