گفتنی است، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرودگاهی بین المللی است که در شهر اصفهان، ایران قرار دارد و این پروازها از فرودگاه اصفهان ۹ و ۳۰ دقیقه صبح خروج و ورود آنها نیز ساعت ۲۰ روزهای جمعه اعلام شده است.این پروازها توسط شرکت هواپیمایی زاگرس و با هواپیمای ‘ایرباس ۳۲۰’ با ظرفیت ۱۸۰ مسافر انجام خواهد شد.

پروازهای روز جمعه شرکت هواپیمایی زاگرس از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به مقصد روسیه، یک هفته در مسیر اصفهان – مسکو و بر عکس و یک هفته در مسیر اصفهان – سن پترزبورگ و برعکس انجام خواهد شد.

فرودگاه اصفهان به عنوان پشتیبان فرودگاه های کشور عمل می کند و در طول سال میزبان بسیاری از فرودهای اضطراری، اورژانسی و هدایت شده است.