دیدنی های مهردشت

روستای گلدره یکی از روستاهای منطقه مهردشت میباشد. این روستا آخرین روستای این منطقه می باشد.

که از طرف غرب به روستای اشن و از شرق به روستای خیر آباد و از طرف جنوب به محدوده فریدن و از طرف شمال به محدوده روستای دماب محدود میباشد .

وجه تسمیه :

چرا این منطقه را گلدره نامیده اند. یکی از فرضیه های این است باشد با توجه به اینکه اطراف این روستا را کوه فرا گرفته است و بارندگی در آن بیشتر از مناطق دیگر مهردشت میباشد.

باعث شده این منطقه دارای مراتع خوبی برای پرورش دام باشد با وجود دام زیاد در این منطقه باعث شده است که دشمنان این حیوان اهلی نیز بیشتر باشد  و دامداران به این

منطقه گرگ دره گفته و این اسم به مرور زمان به گل دره تبدیل شده است.

فرضیه دوم : همانطوری که در بالای عنوان شد این منطقه از بارش زیادی برخوردار است زیرا به منطقه فریدن نزدیک بوده و ارتفاع آن از سطح دریا بیشتر از مناطق دیگر

منطقه است این امر باعث شده است که در فصل بهار از تمام درهای این ناحیه آب جاری شده و گل گیاهان زیادی بروید و سرسبزی خاصی به این روستا میدهد به این دلیل این منطقه را گلدره نامیده اند.