جاذبه گردشگری اردبیل

اَردَبیل نام باستان: آرتاویل  یکی از کلان شهرهای ایران  و مرکز استان اردبیل در شمال غربی ایران است.واژهٔ اردبیل یک واژه ایرانی است که ریشه در اوستایی دارد که از واژه «آرتا» (به‌معنی مقدس که در فارسی میانه تبدیل به «ارد» شده‌است و در کلماتی نظیر اردشیر، اردوان ، اردستان، اردکان آمده‌است) و «ویل» به معنی [...]