جاذبه توریستی ایتالیا

جاذبه توریستی ایتالیا ایتالیا  جنوب اروپا واقع شده و علاوه بر شبه ‌جزیره ایتالیا، شامل دو جزیره بزرگ دریای مدیترانه، بنامهای سیسیل و ساردینی می باشد. این کشور خاستگاه هنر و فرهنگ بسیاری از کشورهای اروپایی است و مهد دوره رنسانس در اروپا می باشد. این کشور در موقعیت جنوب اروپا واقع شده که با […]