جاذبه گردشگری ایلام

شهر تاریخی سیمره شهری است باستانی که در دوران ساسانیان و سده ­های اول بعد از اسلام زندگی در آن جریان داشته است. در شهر تاریخی سیمره دو بار زلزله رخ داده است یکی در سال ۲۵۷ هجری قمری که شهر نیمه تخریب شده و مجددا ساخت و ساز درآن انجام گرفته است و زلزله [...]