جاذبه گردشگری بوشهر

در زمان‌ هخامنشیان‌ سرزمین‌ بوشهر جزو ساتراپ‌ پارس‌ بود. خلیج‌فارس و به‌ تبع‌ آن‌ استان‌ بوشهر، به‌ دلیل‌ موقعیت‌ سوق‌ الجیشی‌ و اهمیت‌ اقتصادی‌ و بازرگانی‌، در طول‌ تاریخ‌همواره‌ از سوی‌ کشورها و دولت‌ها برای‌ تبادل‌ علم‌ و ثروت و گسترش‌ قدرت‌ سیاسی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌است‌. گنبد نمکی جاشک گنبد نمکی جاشک یا دشتی [...]