جاذبه گردشگری دانمارک

دانمارک یکی از کشورهای شمال اروپا و جز منطقه‌ی اسکاندیناوی است. پایتخت این کشور شهر «کپنهاگ» است. شاید اغلب ما با این کشور آشنایی کلی داشته باشیم اما حقایقی جالبی در مورد این کشور هست که شاید نمی‌دانید .تعداد دوچرخه‌های شهر کپنهاگ، بیشتر از تعداد شهروندان است  .در دانمارک سوزاندن پرچم کشورهای خارجی غیرقانونی است […]