بزرگترین رالی خاورمیانه در تخت جمشید

شروع رسمی این مسابقات از ۲۳ شهریور ماه است اما مراسم افتتاح یک روز زودتر در محل دروازه قرآن برگزار می شود و مسابقات تا ۲۴ شهریور نیز ادامه دارد. کشورهای حاضر در این دوره از مسابقات  به غیر از اتومبیلرانان کشور از کشورهای کویت، قطر، لبنان و عمان در این دوره شرکت می کنند […]