دهکده چوبی نیشابور

دهکده چوبی که در میان روستای ملامحمد آقازاده سر برآورده است به مانند دیگر روستاهای ایران، می تواند شما را هر چند کوتاه از هیاهوی شهری دور کند و سکوت و آرامش کویر را در کنار سرسبزی که حاصل از عشق سازنده دهکده است.مشهد مقدس و شهر تاریخی نیشابور همواره انتخاب های اول ایرانیان برای […]