چین ولخرج ترین گردشگران جهان

چینی ها برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست ولخرج ترین گردشگران بین المللی قرار گرفتند. هزینه گردشگران چینی با رشد ۱۲ درصدی طی سال ۲۰۱۶ همراه بوده و چینی ها برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست پرخرج ترین گردشگران دنیا قرار گرفتند.علی رغم چالش های پیش رو، تعداد گردشگران بین المللی در سال […]