رنگ پاسپورت در کشور های مختلف

پاسپورت ها با توجه به کشور صادرکننده متفاوت هستند. مثلا رنگ پاسپورت های کشور هند آبی می باشد اما افرادی که در اروپا زندگی میکند پاسپورت هایی به رنگ قرمز تیره  دارند. درسته که در حال حاضر کشورها حق انتخاب رنگ برای پاسپورتشون رو دارند اما در گذشته انتخاب رنگ تصمیم ساده ای نبود. سال‌ها […]