پروازهای قطر به امارات، مصر و عربستان قطع شد

۳ کشور امارات، عربستان و مصر، پروازهای خود را به سمت قطر کاملا قطع کردند و شرکت هواپیمایی الامارات در دبی هم اعلام کرد که تمامی پروازهای رفت و برگشت خود را به دوحه پایتخت قطر، کاملا به حالت تعلیق خواهد درآورد.شرکت الاتحاد امارت هم از دیروز تمام پروازهای رفت و برگشت خود را به […]