خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

By signing up, I agree to Sun world Travel Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

آیا از قبل عضو هستید ؟

خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

حساب کاربری ندارید ؟

تور آنتالیا

تور ویژه آنتالیا

نام هتلمنطقهخدماتهر نفر اتاق دو تخته اتاق یک تختهکودک با تخت ۶ تا ۱۲ سالکودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
MATIATE HOTELKEMER۴*ALL۲.۳۹۰.۰۰۰۳.۶۹۰.۰۰۰۲.۱۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
NAZAR BEACHANTALYA۴*ALL۲.۶۹۰.۰۰۰۴.۱۹۰.۰۰۰۲.۳۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
KEMER MILLENNIUMKEMER۵*ALL۲.۸۹۰.۰۰۰۴.۴۹۰.۰۰۰۲.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
MEDER RESORTKEMER۵*ALL۳.۴۹۰.۰۰۰۴.۵۹۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
ADONISANTALYA۵*ALL۳.۴۹۰.۰۰۰۴.۸۹۰.۰۰۰۲.۷۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
DAIMA BIZ RESORTKEMER۵*UALL۳.۶۹۰.۰۰۰۵.۳۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
WIND OF LARAANTALYA۵*UALL۳.۹۹۰.۰۰۰۵.۴۹۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
AMARA PRESTIGEKEMER۵*UALL۳.۹۹۹.۰۰۰۵.۸۹۰.۰۰۰۳.۴۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
MIRAGE PARKKEMER۵*UALL۴.۱۹۰.۰۰۰۵.۵۹۰.۰۰۰۳.۳۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
CRYSTAL PARAISO VERDEBELEK۵*UALL۴.۲۹۰.۰۰۰۵.۵۹۰.۰۰۰۳.۱۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
CRYSTAL DE LUXEKEMER۵*UALL۴.۴۹۰.۰۰۰۶.۱۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
VENEZIAANTALYA۵*UALL۴.۵۹۰.۰۰۰۶.۶۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
SHERWOOD DREAMSBELEK۵*UALL۴.۵۹۰.۰۰۰۶.۱۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
AKSA LARAANTALYA۵*UALL۴.۵۹۰.۰۰۰۶.۱۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
KAYA BELEKBELEK۵*UALL۴.۶۹۰.۰۰۰۶.۶۹۰.۰۰۰۴.۰۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
SHERWOOD BREEZESANTALYA۵*UALL۴.۷۹۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
ORANGE COUNTYKEMER۵*UALL۴.۸۹۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
KEREMLIN PALACEANTALYA۵*ALL۴.۹۹۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
BAIA LARAANTALYA۵*UALL۴.۹۹۰.۰۰۰۶.۵۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
MIRACLEANTALYA۵*UALL۴.۹۹۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
RIXOS BELDIBIKEMER۵*UALL۵.۴۹۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
TITANIC DELUXEBELEK۵*UALL۵.۶۹۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
ELA QUALITYBELEK۵*UALL۵.۸۵۰.۰۰۰۷.۳۹۰.۰۰۰۴.۱۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
RIXOS SUNGATEKEMER۵*UALL۵.۹۹۰.۰۰۰۸.۰۹۰.۰۰۰۴.۸۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
ROYAL HOLIDAYANTALYA۵*UALL۵.۹۹۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
RIXOS PREMIUM TEKIROVAKEMER۵*UALL۵.۹۹۰.۰۰۰۸.۱۰۰.۰۰۰۴.۹۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
ROYAL WINGSANTALYA۵*UALL۶.۵۹۰.۰۰۰۸.۴۹۰.۰۰۰۵.۰۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰
RIXOS PREMIUM BELEKBELEK۵*UALL۷.۸۹۰.۰۰۰۱۲.۰۹۰.۰۰۰۵.۸۹۰.۰۰۰۲.۹۹۰.۰۰۰

  • خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس از شیراز ، ۶ شب اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان
  • امکان تغییر نرخ در تاریخ های مختلف امکانپذیر می باشد.