خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

By signing up, I agree to Sun world Travel Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

آیا از قبل عضو هستید ؟

خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

حساب کاربری ندارید ؟

تور تبریز

تور ویژه تبریز

ردیفنام هتلدرجهموقعیتنوع اتاق۳شب هرنفر۴شب هرنفر۳شب هرنفر۴شب هرنفرامکانات هتل
هتلبا بلیت زمینیبا بلیت زمینیبا بلیت هواییبا بلیت هوایی
۱مرواریدمرکز شهردوتخته۵۴۰۶۰۵۱.۱۱۵۱.۱۸۰رستوران-اینترنت درلابی
سه تخته۵۲۰۵۸۵۱.۰۹۵۱.۱۵۵
۲آذربایجانمرکز شهردوتخته۵۷۰۶۵۰۱.۱۴۰۱.۲۲۰اینترنت درلابی-رستوران
سه تخته۵۵۵۶۳۰۱.۱۳۰۱.۲۰۰
۳سینا مرکز شهردوتخته۵۹۵۶۸۰۱.۱۶۵۱.۲۵۰اینترنت درلابی-رستوران
سه تخته۵۶۰۶۳۰۱.۱۳۰۱.۲۰۰
۴دریامرکز شهردوتخته۶۲۵۷۲۰۱.۱۹۵۱.۲۹۰رستوران-پارکینگ-اینترنت درلابی_استخر
سه تخته۵۸۰۶۶۰۱.۱۵۰۱.۲۳۰
۵سهندمرکز شهردوتخته۶۴۵۷۴۵۱.۲۱۵۱.۳۲۰رستوران-پارکینگ-اینترنت درلابی
سه تخته۶۰۰۶۹۰۱.۱۷۵۱.۲۶۰
۶آپارتمان ارسمرکز شهردوتخته۶۹۵۸۱۰۱.۲۶۵۱.۳۸۵اینترنت درلابی-پارکینگ
سه تخته۶۱۵۷۱۰۱.۱۹۰۱.۲۸۰
۷استقبال مرکز شهردوتخته۷۵۰۸۸۵۱.۳۲۰۱.۴۵۵رستوران-پارکینگ-اینترنت درلابی
سه تخته۶۸۰۷۹۵۱.۲۵۵۱.۳۷۰
۸بهبودمرکز شهردوتخته۷۶۰۹۰۰۱.۳۳۰۱.۴۷۰رستوران-پارکینگ-اینترنت درلابی
سه تخته۷۱۵۸۴۰۱.۲۹۰۱.۴۱۰
۹بین المللیمرکز شهردوتخته۸۹۰۱.۰۷۵۱.۴۶۵۱.۶۵۰رستوران-پارکینگ-اینترنت درلابی
سه تخته۸۱۰۹۷۰۱.۳۸۰۱.۵۴۰
۱۰گسترشمرکز شهردوتخته۸۹۵۱.۰۸۰۱.۴۶۵۱.۶۵۰رستوران-پارکینگ-اینترنت درلابی-استخر
سه تخته۸۲۰۹۸۵۱.۳۹۵۱.۵۵۵
۱۱پارس ائل گلیمرکز شهردوتخته۱.۰۵۰۱.۲۸۵۱.۶۲۰۱.۸۵۵رستوران-پارکینگ-اینترنت-استخر
سه تخته۱.۱۹۵۱.۴۸۰۱.۷۶۵۲.۰۵۰
۱۲شهریارجاده ائل گلیدوتخته۱.۰۶۰۱.۳۰۰۱.۶۳۵۱.۸۷۵رستوران-پارکینگ-اینترنت -استخر
سه تخته۹۳۰۱.۱۲۵۱.۵۰۰۱.۶۹۵
۱۳کایالاله پارکمرکز شهردوتخته۱.۱۲۵۱.۳۹۰۱.۷۰۰۱.۹۶۰رستوران-پارکینگ-اینترنت درلابی-استخر
سه تخته۹۹۰۱.۲۰۰۱.۵۶۰۱.۷۷۵

خدمات تور تبریز :

  •  اقامت با صبحانه ، ترانسفررفت و برگشت ،۱ نیم روز گشت ، راهنما مجرب ، پذیرایی ، پرداخت ورودی اماکن

    بازدید از بازار تاریخی تبریز – موزه مشروطه – موزه آذربایجان – مسجد کبود(موزه آهن)

توضیحات:

    • حرکت هوایی از شیرازبا پرواز آسمان جمعه ها   ساعت ۲۰ برگشت از تبریزدوشنبه ها  ساعت   ۲۱:۴۰
    • حرکت هوایی از شیرازبا پرواز آسمان دوشنبه ها   ساعت ۱۹:۱۵و برگشت از تبریزجمعه  ها  ساعت   ۲۲:۲۵

    حرکت زمینی با اتوبوس VIP از شیراز هرروز   ساعت ۰۰ : ۱۴و برگشت از تبریزهرروز ساعت   ۱۳:۳۰

 

گشت:

۱-تور نیم روزداخل شهر(هرنفرسواری ۷۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۶۰.۰۰۰ تومان  ) (۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰)

بازدید از تله کابین و کوهستان عون بن علی خرید از لاله پارک تبریز

۲- تور نیم روزداخل شهر ( هرنفرسواری ۷۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۶۰.۰۰۰ تومان  ) ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

بازدید از مقبره الشعرا موزه قاجار بقعه امام زاده سید حمزه ارگ علیشاه یکی از موزه های تبریز

۳- تور نیم روزداخل شهر(هرنفرسواری ۷۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۶۰.۰۰۰ تومان  ) ۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

بازدید از ائل گل تبریز لونا پارک و پارک سورتمه سواری

۴تورنیم روزه روستای تاریخی توریستی کندوان (هرنفرسواری ۰۰۰,۸۰ – هرنفر ون ۷۵,۰۰۰ تومان) (۰۰:۹ الی ۱۴:۰۰ یا ۰۰:۱۳ الی ۱۸:۰۰

گشت نیم روز از روستای زیبای کندوان ،روستای سردرود،الخچی،اسکو،بازدید از خانه های سنگی کندوان و آب معدنی کندوان (فاصله زمینی تا تبریز ۱ساعت)

۵-توریک روزه منطقه آزاد تجاری ارس جلفا (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) ۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰

بازدید از منطقه آزاد ارس جلفا پارک کوهستان کلیسای سنت استپانو آسیاب خرابه(فاصله زمینی تا تبریز ۳ساعت)

۶- توریک روزه منطقه آزاد تجاری ارس جلفا (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) ۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰

بازدید از منطقه آزاد ارس جلفا آبشار آسیاب خرابه حمام تاریخی کردشت روستای تاریخی اوشتبین(مقبره نباتی)

۷- توریک روزه برون شهری (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) ۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰

بازدید از کلیسای طاطائوس(قره کلیسا) دریاچه سد ارس کلیسای سنت استپانوس

۸- توریک روزه برون شهری (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) ۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰

بازدید از منطقه توریستی آب گرم موتاللو منطقه توریستی خدا آفرین رودخانه ارس جنگلهای ارسباران و آینالو قلعه بابک

۹- توریک روزه برون شهری (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) (۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰)

بازدید از مسجد تاریخی مهر آباد بناب مسجد ملا رستم مراغه گنبد سرخ مراغه گنبد کبود و گنبد مدور مقبره اقالار گنبد غفاریه آرامگاه اوحدی مراغه ای کلیسای هوانس سد علویان رصدخانه خواجه نصیر

۱۰- توریک روزه برون شهری (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) (۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰)

بازدید از کلیسای تاریخی مارسرکیس ارومیه انجیل و مریم و مسجد سردار و سه گنبد ارومیه

۱۱- توریک روزه برون شهری (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) (۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰)

بازدید از کلیسای تاریخی روستاهای هفتوان و خسرو آباد سلماس کلیسای سورب سرکیس خوی  و آرامگاه شمس تبریزی

۱۲- توریک روزه برون شهری (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) (۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰)

بازدید از قلعه بسطام قره ضیا الدین و کلیسای طاطائوس(قره کلیسا) شهر زیبای ماکو و کاخ سردار ماکو

۱۳- توریک روزه برون شهری (هرنفرسواری ۱۴۰.۰۰۰ – هرنفر ون ۹۵.۰۰۰ تومان) (۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰)

بازدید از تپه های حسنلو نقده کلیسای تاریخی مارسرکیس ارومیه انجیل و مریم و مسجد سردار و سه گنبد ارمیه