خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

By signing up, I agree to Sun world Travel Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

آیا از قبل عضو هستید ؟

خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

حساب کاربری ندارید ؟

تور دبی

تور ویژه دبی

نام هتلدرجه/خدماتموقعیتمدتدو تخته هر نفریک تخته هر نفر
SADAF۳*HBدیره۳ شب۱۳۲۰۱۶۴۰
۴ شب۱۴۲۵۱۸۵۵
۵ شب۱۵۳۰۲۰۷۰
GOLDEN SQURE۳*HBدیره۳ شب۱۳۵۰۱۷۰۰
۴ شب۱۴۷۰۱۹۴۰
۵ شب۱۵۹۰۲۱۷۰
SUN &SAND SEA VIEW۳*HBدیره۳ شب۱۳۵۰۱۷۰۰
۴ شب۱۴۷۰۱۹۴۰
۵ شب۱۵۹۰۲۱۷۰
DUBAI PALM۳*HBدیره۳ شب۱۳۷۰۱۷۴۰
۴ شب۱۴۹۰۱۹۸۵
۵ شب۱۶۱۵۲۲۳۵
ST GORGE ۳*HBدیره۳ شب۱۳۷۰۱۷۴۰
۴ شب۱۴۹۰۱۹۸۵
۵ شب۱۶۱۵۲۲۳۵
ORCHID۳*HBدیره۳ شب۱۳۸۰۱۷۵۵
۴ شب۱۵۰۵۲۰۰۰
۵ شب۱۶۳۰۲۲۶۰
FORTUNE GRAND۴*HBدیره۳ شب۱۳۸۵۱۷۷۰
۴ شب۱۵۱۵۲۰۲۵
۵ شب۱۶۴۰۲۲۸۵
IBIS AL RIGGA۳*BBدیره۳ شب۱۳۹۰۱۷۸۵
۴ شب۱۵۲۰۲۰۵۰
۵ شب۱۶۵۵۲۳۱۰
DELMON۳*HBدیره۳ شب۱۴۲۵۱۸۵۰
۴ شب۱۵۶۵۲۱۳۵
۵ شب۱۷۱۰۲۴۲۰
GRAND CENTRAL۴*BBدیره۳ شب۱۴۳۵۱۸۷۰
۴ شب۱۵۸۰۲۱۶۰
۵ شب۱۷۲۵۲۴۵۰
MOSCOW۴*BBدیره۳ شب۱۴۳۵۱۷۸۰
۴ شب۱۵۸۰۲۰۴۰
۵ شب۱۷۳۰۲۳۰۰
DORUS HOTEL
۴*HBدیره۳ شب۱۴۴۵۱۸۹۰
۴ شب۱۵۹۰۲۱۹۰
۵ شب۱۷۴۰۲۴۸۵
GRAND CENTRAL۴*HBدیره۳ شب۱۴۸۰۱۹۷۰
۴ شب۱۶۴۵۲۲۹۵
۵ شب۱۸۰۵۲۶۲۰
PEARL CREEK۴*BBدیره۳ شب۱۴۸۰۱۹۷۰
۴ شب۱۶۴۵۲۲۹۵
۵ شب۱۸۰۵۲۶۱۵
FLORA GRAND۴*BBدیره۳ شب۱۵۷۰۲۰۲۰
۴ شب۱۷۶۰۲۳۶۰
۵ شب۱۹۵۰۲۷۰۰
CITY SEASON۴*BBدیره۳ شب۱۶۳۰۲۲۶۵
۴ شب۱۸۴۰۲۶۸۵
۵ شب۲۰۵۵۳۱۱۰
RAMADA DEIRA۴*BBدیره۳ شب۱۶۳۵۲۲۷۰
۴ شب۱۸۴۵۲۶۹۰
۵ شب۲۰۶۰۳۱۱۵
ATANA۴*BBشیخ زاید۳ شب۱۶۴۵۲۲۹۰
۴ شب۱۸۵۸۲۷۲۰
۵ شب۲۰۷۵۳۱۵۵
CROWN PLAZA۵*BBدیره۳ شب۱۷۱۵۲۴۲۵
۴ شب۱۹۵۰۲۹۰۰
۵ شب۲۱۹۰۳۳۸۰
GLORIA۴*BBشیخ زاید۳ شب۱۷۱۵۲۴۳۵
۴ شب۱۹۵۵۲۹۱۵
۵ شب۲۱۹۵۳۳۹۵
AVANI۵*BBدیره۳ شب۱۷۳۰۲۴۶۰
۴ شب۱۹۷۵۲۹۵۰
۵ شب۲۲۲۰۳۴۴۰
JOOD PALACE۵*BBدیره۳ شب۱۸۲۵۲۷۷۰
۴ شب۲۱۰۰۳۳۵۵
۵ شب۲۳۷۵۳۹۴۵
MILLENNIUM PLAZA۵*BBشیخ زاید۳ شب۲۲۲۵۳۴۵۰
۴ شب۲۶۳۵۴۲۷۰
۵ شب۳۰۴۵۵۰۸۵
MEDIA ROTANA۵*BBدیره۳ شب۲۲۸۵۳۴۹۵
۴ شب۲۷۱۵۴۳۳۰
۵ شب۳۱۴۵۵۱۵۵
AMWAJ ROTANA۵*BBجمیره۳ شب۲۴۶۰۳۸۰۰
۴ شب۲۹۴۵۴۷۴۰
۵ شب۳۴۳۵۵۶۷۰
HABTOOR GRAND۵*BBجمیره۳ شب۲۷۶۰۴۵۲۰
۴ شب۳۳۵۰۵۶۹۵
۵ شب۳۹۳۵۶۸۷۰

  • خدمات : بلیط رفت و برگشت – ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی – اقامت در هتل با وعده غذایی طبق پکیج – ویزا
  • امکان تغییر نرخ در تاریخ های مختلف امکان پذیر میباشد.