خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

By signing up, I agree to Sun world Travel Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

آیا از قبل عضو هستید ؟

خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

حساب کاربری ندارید ؟

تور قشم

تور ویژه قشم

نام هتلدرجهنوع اتاق۳ شب هر نفر زمینی۴ شب هر نفر زمینی۳ شب هر نفر هوایی۴ شب هر نفر هوایی
بهشت۳*دو تخته۳۸۰۴۱۵۷۶۵۸۰۰
سه تخته۳۶۵۳۹۵۷۵۰۷۸۰
آسمان۲*دو تخته۳۸۰۴۱۵۷۶۵۸۰۰
سه تخته۳۸۰۴۱۵۷۶۵۸۰۰
آرام۴*دو تخته۴۰۰۴۴۰۷۸۵۸۲۵
سه تخته۳۷۵۴۱۰۷۶۰۷۹۵
شمس۳*دو تخته۴۰۵۴۴۵۷۹۰۸۳۰
سه تخته۳۷۵۴۱۰۷۶۰۷۹۵
مارینا ۱۳*دو تخته۴۴۰۴۹۵۸۲۵۸۸۰
سه تخته۴۱۵۴۶۰۸۰۰۸۵۰
کیمیا ۴۳*دو تخته۴۵۰۵۱۰۸۴۰۸۹۵
سه تخته۴۲۵۴۸۰۸۱۵۸۶۵
دیانا۲*دو تخته۴۵۵۵۱۵۸۴۰۹۰۰
سه تخته۴۲۵۴۷۵۸۱۰۸۶۰
سینگو۳*دو تخته۴۶۰۵۲۰۸۴۵۹۱۰
سه تخته۴۳۵۴۸۵۸۲۰۸۷۰
مارینا ۲۳*دو تخته۴۸۵۵۵۵۸۷۰۹۴۰
سه تخته۴۵۵۵۱۵۸۴۰۹۰۰
کیمیا ۲۳*دو تخته۴۹۰۵۶۰۸۷۵۹۵۰
سه تخته۴۴۰۵۰۰۸۳۰۸۸۵
ارم۴*دو تخته۶۰۵۷۱۵۹۹۰۱۱۰۰
سه تخته۵۷۵۶۷۵۹۶۰۱۰۶۰

خدمات : اقامت با صبحانه – ترانسفر رفت و برگشت – ۱ نیم روز گشت – راهنما – پذیرایی – پرداخت ورودیه اماکن

بازدید از مجموعه جزایر ناز – دره ستارگان – غار تاریخی خربس – تمیزترین روستای کشور برکه خلف – جنگل دریایی حرا -صنایع دستی

روزهای پرواز شیراز قشم شیراز( یکشنبه – سه شنبه – جمعه ) هر هفته با ایرلاین آسمان میباشد.

حرکت هوایی از شیراز به قشم یکشنبه ۱۶.۵۰ و سه شنبه ۱۷.۴۰ و جمعه ۱۷ میباشد.

حرکت هوایی از قشم به شیراز یکشنبه ۱۸.۴۰ و سه شنبه ۱۹.۳۰ و جمعه ۱۸.۵۰ میباشد.

حرکت زمینی شیراز قشم شیراز روزانه میباشد.

امکان افزایش گشت های مازاد امکان پذیر میباشد.

امکان تغییر نرخ در تاریخ های مختلف امکان پذیر میباشد.

تور قشم