خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

By signing up, I agree to Sun world Travel Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

قبلا عضو شده اید؟

خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

حساب کاربری ندارید؟

تور کشتی کروز ۲۹ اسفند

نوع کابینطبقهدوتختهیک تختهسه تختهچهارمکودک
INSIDE۴-۳۷.۸۹۰.۰۰۰۱۱.۷۹۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۷.۴۹۰.۰۰۰۵.۷۹۰.۰۰۰
OUTSIDE
(با پنجره) با دید محدود
۹-۸-۷۹.۲۹۰.۰۰۰۱۳.۷۹۰.۰۰۰۸.۷۹۰.۰۰۰۸.۷۹۰.۰۰۰۶.۱۹۰.۰۰۰
OUTSIDE
(با پنجره)
۴-۳۹.۶۹۰.۰۰۰۱۴.۴۹۰.۰۰۰۸.۹۹۰.۰۰۰۸.۹۹۰.۰۰۰۶.۳۹۰.۰۰۰
OUTSIDE
(با پنجره متراژ بزرگ)
۷FULLN/AFULLFULLFULL
SUIT
سوئیت
۹۱۳.۸۹۰.۰۰۰N/A۱۱.۹۹۰.۰۰۰N/A۷.۵۹۰.۰۰۰
BALCONY SUIT
(سوئیت بالکن دار بزرگ)
۹FULLFULLFULLFULLFULL

 

۲ شب کوش آداسی + ۵ شب کشتی کروز

آتن و جزایر رویابی یونان: رودس، کرت، سانتورینی، سیروس

۲ و ۴ فروردین: ۷شب و ۸ روز

بدون نیاز به ویزا