خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

By signing up, I agree to Sun world Travel Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

آیا از قبل عضو هستید ؟

خورشید جهان شیرازخورشید جهان شیراز

حساب کاربری ندارید ؟

تور ۵ شب باکو از شیراز

تور باکو از شیراز
نام هتلخدماتهر نفر اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تخت ۶ تا ۱۲ سالکودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال
RIVA۳*۲.۶۹۰.۰۰۰۳.۷۹۵.۰۰۰۲.۴۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
YAXT CLUB۴*۲.۹۹۰.۰۰۰۳.۹۹۰.۰۰۰۲.۶۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
ADMIRAL۴*۳.۱۹۰.۰۰۰۴.۲۹۰.۰۰۰۲.۷۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
EMERALD۴*۳.۵۹۰.۰۰۰۴.۷۹۰.۰۰۰۳.۲۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
RENAISSANCE۵*۳.۷۹۰.۰۰۰۴.۸۹۰.۰۰۰۳.۳۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
PULLMAN۵*۴.۱۸۲.۰۰۰۵.۲۹۵.۰۰۰۳.۵۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
BOULVARD۵*۴.۳۹۰.۰۰۰۵.۶۹۵.۰۰۰۳.۷۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
HILTON۵*۴.۴۹۰.۰۰۰۵.۷۹۰.۰۰۰۳.۷۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰
FAIRMONT۵*۴.۷۹۰.۰۰۰۶.۴۹۰.۰۰۰۳.۸۹۰.۰۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰

خدمات:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کیش ایر در مسیر شیراز – باکو – شیراز

۵ شب اقامت با صبحانه

ویزای کشور آذربایجان

گشت شهری با ناهار

راهنمای فارسی زبان